majątkowe

– ubezpieczenie mieszkania lub domu jednorodzinnego na wypadek zniszczenia lub uszkodzeń powstałych w wyniku pożaru i innych zdarzeń losowych.

– ubezpieczenie mienia ruchomego i stałych elementów mieszkania lub domu jednorodzinnego od szkód powstałych wskutek pożaru i innych zdarzeń losowych, w tym kradzieży z włamaniem i rozboju.

– ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

– ubezpieczenie NNW

– OC rolnika z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

– ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

– ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym

– ubezpieczenie mienia w domu

– agrocasco – ubezpieczenie wolnobieżnych pojazdów rolniczych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia